16 decembrie

      Am luat parte la vernisajul expozitiei cu tema„Revolutia Romana din 1989 vazuta de tineri Timisoarei” editia a VII-a,lucrarile au fost expuse in sala cu Oglinzi a Operei Romane a Timisoarei, evenimentul a fost organizat la propunerea asociatiei „ALTAR 1989”, la acest eveniment au fost invitati sa participe totii elevi si studenti a caror lucrari evoca portrete de revolutionari sau evenimente din timpul Revolutiei Romane

DSCF9201 DSCF9206 DSCF9207 DSCF9208 DSCF9209 DSCF9210

DSCF9211

DSCF9212

DSCF9213

DSCF9214

Reclame

Proiect de lectie, clasa a VI-a A, Pictura- Armega Daniela

 

 

Tutore: Miclăuș-Mercea Dana

Supervizor: Borontea Veronica-Jeanina

PROIECT DIDACTIC

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul de Arte Plastice Timişoara;

PROPUNĂTOR: Armega Daniela-Adela

DATA: 11.12.2012, 9:00-10:00;

Timpul: 50 min;

CLASA:  a VI-a A;

ARIA CURRICULARĂ: Arte;

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Pictura

TEMA LECŢIEI: Functiile afective ale culorii intr-o compozitie libera

TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

1.2. Realizarea unei dominante de culoare într-o compoziţie, folosind game cromatice;

2.3. Valorificarea în alcătuirea unor compoziţii închise sau deschise a elementelor de limbaj plastic, a semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele;

2.4.Realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de limbaj plastic si expresivitatile lor;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1. Să utilizeze compoziția închisă sau deschisă in realizarea lucrării;

O2. Să folosească, în realizarea compoziției, culorile de care elevut se simte mai atras afectiv;

O3. Să utilizeze, în compoziție, o culoare dominantă.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode: Conversaţia, expunerea, problematizarea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;

Mijloace: Coală de hârtie A3, pensule, acuarelă, tempera, pahar cu apă, paletă de culori,scoci,carte in care se gasesc imagini cu culori

Forme de organizare: Frontal şi individual;

STRATEGIA DE EVALUARE: Probă practică, aprecieri verbale asupra lucrărilor elevilor;

BIBLIOGRAFIE:

– Programă școlară Educație Plastică, clasele a V-a și a VI-a,  București 2009,  http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_gimnazial/

– Băran Viorica, Hornet Natalia, Anghel Gheorghe, Album metodic de creație artistică plastică, Ed.Palatul pionierilor și șoimilor patriei, București, 2003

Etapelelecţiei Dozare Ob. op. Conţinutulînvăţării Strategia didactică Strategia de         evaluare
Metode Mijloace Mod de organizare
C G I
1.Moment organizatoric (2’) -Se salută elevii;-Se realizează prezenţa după catalog;

-Se pregătesc caprele și șevaletele;

-Se așează colile pe planșete;

-Se pregătesc materialele ce vor fi utilizate pe parcursul lecţiei;

-Conversaţia; -Catalogul de prezenţă, coli A3, pensule, acuarelă, tempera, pahar cu apă, paletă de culori,scoci; x x
2.Captarea atenţiei (3’) -Se realizează prin prezentarea unei carti si care se arata elevilor imagini si asupra carora profesorul intervine cu informatii legate despre culoarea sau culorile prezentate-Se împart elevilor xerox-uri cu imaginile respective,in dreptul fiecareu culori fiind cateva informatii despre  functia afectiva a culorilor respecte

-Se oferă elevilor libertatea de a își alege imagini pe care le consideră ca fiind potrivite cu acele culori care le plac mai mult,avand in vedere ceea ce ar vrea să realizeze;

-Expunerea; Carte de arta unde se gasesc imagini cu culoriXerox-uri color x
3.Anunţarea   subiectului şi a obiectivelor operaţionale (2’) -Se anunţă titlul lecţiei “Functiile afective ale culorii intr-o compozitie libera” şi sarcinile pe care elevii le au de realizat pe parcursul desfasurarii lectiei;-Se specifică acestora că în compoziția ce vor urma să o realizeze se va ține cont de originalitate și creativitate, precum și de modul în care vor opera cu materialul vizual oferit; -Expunerea;-Explicaţia; x
4.Dirijarea învăţării (8’) O1O2

O3

O4

-Se discută cu elevii despre compoziție, explicându-se acestora că ea este un ansamblu de elemente, mijloace, principii și procedee dependente între ele și structurate într-o formă unitară, si despre tipurile de compoziție;-Se solicită elevilor, ca în lucrarea ce o vor realiza, să folosească tipul de compoziție dorit, având astfel libertatea de a se desfășura pe suprafața dată așa cum consideră;

-Se solicită elevilor începerea desenului în pensulă, folosind o culoare deschisă, fluidă și transparentă,fiindu-le astfel mai usor sa intervina treptat in procesul de creatie;

-Se vorbeste elevilor despre fiecare culoare in parte,profesoorul explicand semnificatiile culorilor,precum si ce senzatii si stari transmit ele afectului uman;

-Expunerea;-Explicaţia;

-Conversaţia;

coli A3, pensule, acuarelă, tempera, pahar cu apă, paletă de culori,scoci; x x
5.Asigurarea retenţiei şi a transferului (25’) O1O2 -Se solicită elevilor realizarea unei compozitii la libera alegere,cu culori la alegere, fie calde, sau reci,in funcție de ceea ce vor să evidențieze în compoziția plastică realizata;-Se anunță elevii ca, în realizarea lucrării, să țină cont de inventivitate, creativitate și de  modul în care se folosesc de limbajul plastic;

-Se aduce în atenția elevilor evidențierea unui centru de interes, prin aglomerarea unor elemente pe o anumită suprafață din întreaga lucrare, astfel încât aceea să fie zona în care privitorul să își oprească mai întâi privirea;

-Exerciţiul;-Conversaţia;

-Problematizarea;

-Demonstraţia;

-coli A3, pensule, acuarelă, tempera, pahar cu apă, paletă de culori, xerox-uri x x -Probă practică;
6.Asigurarea conexiunii inverse (5’) -Se expun lucrările elevilor în fața clasei şi se cere acestora să spună câteva cuvinte privind tema dată și culorile folosite în contrastul cerut în realizarea lucrării; -Explicaţia,-Conversaţia,

-Observaţia

-Lucrările elevilor; x x
7.Încheierea activităţii (5’) -Se realizează aprecierea lucrărilor şi se comentează de către fiecare elev modul în care a perceput noua temă;-Se solicită elevilor să își aprecieze lucrarea, spunând ce cred despre ceea ce au realizat;

-Se încurajează modul de exprimare liber și în termeni de specialitate

-Conversaţia;-Explicaţia. -Lucrările elevilor. x x -Aprecieri verbale asupra lucrărilor elevilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397995_432046243535517_1132862270_n 543902_432046220202186_1896331923_n 555218_432046340202174_10647875_n

 

 

 

 

 

Proiect de lectie, clasa a VI-a A, Pictura- Armega Daniela

 

TUTORE: MERCEA DANA

SUPERVIZOR: BORONTEA VERONICA-JEANINA

 

PROIECT DE LECȚIE

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul de Arte Plastice Timişoara

PROPUNĂTOR:ARMEGA DANIELA-ADELA

DATA: 11.12.2012 ORA: O8:00 – 09:00

CLASA:  a VI-a A

ARIA CURRICULARĂ: ARTE

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Pictura

TEMA LECŢIEI:COMPOZITIE CU SUBIECT DE LEGENDA.DOMINANTA CALDA

 

TIPUL LECŢIEI: DE FORMARE PRICEPERI ȘI DEPRINDERI

DURATA: 50 MIN

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:  

1.2. Realizarea unei dominante de culoare intr-o compozitie,folosind game cromatice

2.3 Valorificarea in alcatuirea unei compozitii inchise sau deschise a elementelor de limbaj plastic,a semnificatiilor si raporturilor dintre ele;

2.4.Realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de limbaj plastic si expresivitatile lor

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 

O1. Să identifice basmul sau povestile cu subiect de legenda preferate

O2. Să stabilească daca compozitia va fi inchisa sau deschisa

O3. Să redea folosindu-se de imaginatie si culori,intr-o compozitie  cu dominanta calda si personaje,intr-un mod cat mai original subiectul de legenda al temei propuse

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode: conversația, explicația, observația, munca independentă, problematizarea, demonstrația

Mijloace și materiale didactice: Coala de hârtie A3, instrumente de lucru, creioane colorate si culori tempera, radiera,caprite,plansete,dublu adeziv,dublu adeziv sau cleste pentru prinderea colii pe planseta

Forme de organizare: colectiv, individual

EVALUARE: proba practică, observare curentă, apreciere verbală asupra lucrărilor elevilor

BIBLIOGRAFIE:

Programa școlară  „EDUCAŢIE PLASTICĂ’’  Clasele a V a – a VI a

http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul gimnazial/

Băran Viorica, Hornet Natalia, Anghel Gheorghe, Album metodic de creație artistică plastică, Ed.Palatul pionierilor și șoimilor patriei, București

Etapele lecţiei Dozare Ob. op.

 

 

Conţinutul ştiinţific al lecţiei

Strategia didactică

 

Metode  și procedee didactce

Mijloace didactice

Formede organizare Strategia de evaluare
C G I
1.Moment organizatoric (2’)   Se salută elevii după care se efectuează prezența.Se aranjează atelierul (căprițe, planșete), se pregătesc materialele şi mijloacele necesare pentru desfăşurarea activităţii de creație  plastică. Conversația  Catalog de note, capre sau sevalete, planșete, coala de hârtie A3, creioane colorate si tempera,dublu adeziv,radieră X    
2.Captarea atenţiei (3’) Se prezintă elevilor tema propusa astfel încât aceștia să se familiarizeze cu cerintele Problematizare 

 

X
3.Anunţarea subiectului și a obiectivelor operaționale (5’)   Se anunță titlul lecției și obiectivele temei. Elevii trebuie să realizeze o  compozitie cu subiect de legenda.Se va ține cont de cerintele temei de a se folosi culori calde,ele fiind dominante la sfarsitul lectiei.Se înștiințează elevii că vor fi notați la sfârșitul orei. ConversațiaExplicația

 

  X      
4.Dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 (5’)

 

 

 

O1 

 

O2

O3

 

Se prezintă elevilor de către cadrul didactic cateva modele de compozitii cu dominanta calda.Se anunta elevilor de  catre cadrul didactic ca se vor folosi elemente compozitionale figurative,adica va fi o compozitie cu personaje.

Se incurajaza elevii in a pune intrebari daca au nelamuriri legate de tema si se recapituleaza cu ei care sunt culorile calde si culorile reci,precum si diferentele dintre compozitia inchisa si cea deschisa

Demonstraţia  Tabla, capra si sevalet, planșete, coala de hârtie A3, creioane colorate si culori tempera,dublu adeziv,radieră X X
5.Asigurarea transferului și a retenției 

 

 

 

 

 

 

(20’)

 

 

O1O2

O3

Se realizează de către elevi compozitia,ramanand la alegerea fiecarui elev daca compozitia realizata va fi una inchisa sau deschisa.Se acorda elevilor libertatea de a fi cat mai creativi si de a isi alege singuri culorile calde ce trebuiesc folosite la realizarea temei.

Se lucrează sub atenta îndrumare a profesorului, elevii fiind încurajați în demersul plastic, după care se fac corecturi colective şi individuale.

Conversația ExplicațiaMunca independentă

 

X X
6.Asigurarea conexiunii inverse  (5’)   Se expun lucrările elevilor la pe sevalete sau pe podea,in mijlocul atelierului și se discută cu întregul colectiv al grupei modul de realizare a rezolvarii temei propuse pentru ora rezpectiva.Se încurajează elevii să-şi evalueze si autoevalueze lucrările.Se  fac aprecieri generale, se analizează modul în care au fost atinse cerințele temei după care se realizează o corectură individuală. Umează notarea fiecărei lucrări în parte. Conversația ExplicațiaObservația

 

Lucrările elevilor X X Aprecieri practice
7.Încheierea activității (5’)   Se face evaluarea prin aprecieri şi note.Se explică elevilor  motivul pentru care au primit respectiva notă și respectivele aprecieri.

Se selectează cele mai bune lucrări în vederea expunerii lor la sfarsitul semestrului in atelier.

Conversația ExplicațiaObservația

 

Lucrările elevilor X X Aprecieri verbale
 72254_432040810202727_53994780_n 547027_432041016869373_820034593_n 582466_432040713536070_1854963110_n

Proiect de lectie,clasa a IX-a, Studiul formelor şi al desenului, LOGOFATU LAVINIA GABRIELA

Tutore: Miclauş Mercea Dana

Supervizor: Borontea Veronica

PROIECT DE LECTIE

 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul de Arte Plastice Timişoara

PROPUNĂTOR: LOGOFATU LAVINIA GABRIELA

DATA: 04. 12. 2012, ORA: 11 – 12

CLASA: a IX-A

ARIA CURRICULARĂ: ARTE

DISCIPLINA: Studiul formelor şi al desenului;

TEMA LECŢIEI:  Valoare si pata. Studiu de draperie si obiecte din sticla – tehnica carbune

TIPUL LECŢIEI: Lectia de formare de priceperi si deprinderi.

 Durata:50 min

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

1.1Identificarea elementelor de limbaj, conştientizând utilizarea lor ca formă de expresie plastica

1.5  Configurarea de structuri plastice intenţionate, urmărind gradul de finalizare a acestora

1.6  Decodificarea realităţii obiective  şi transpunerea ei în limbaj specific

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1.Să defineasca elemente de limbaj plastic (punctul,linia,pata) cu cuvinte proprii.

O2.Sa  stabileasca relatii intre aceste elemente de limbaj plastic si sa realizeze un studiu de draperie si obiecte din sticla pe baza acestora.                                                                                   O3.  Sa obtina modalităţi de obţinere a materialităţii prin valoraţie

 

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode de predare: conversaţia, explicaţia,observaţia, munca independentă.                        Mijloace şi materiale didactice :  materiale şi  instrumente de  lucru :,hartie semiciocan,carbine,albume de artă, exemple similare din arta plastic,lucrarile elevilor.                                                           Forme de organizare: colectiv, individual

STRATEGIA DE EVALUARE: proba practică, observare curentă, apreciere verbală asupra lucrărilor elevilor

BIBLIOGRAFIE:

Album metodic de creatie artistică plastică, „Arta grafică” – Bucuresti

Etapele lecţiei

Timp

Ob. op.

 

Conţinutul învățării

Strategia didactică

Strategia de evaluare

Metode

Mijloace

Moduri de organizare al clasei

1.Moment organizatoric

(3’)

– Efectuarea prezenţei. Pregătirea materialelor şi mijloacelor necesare pentru desfăşurarea activităţii .

conversatia

Catalogul,

hârtie semiciocan,carbune

frontal

2. Captarea atenţiei

(4’)

– Alegerea naturii statice ,draperiea si obiectele din sticla., impreuna cu elevii

conversaţia,

Natura statica

frontal

Observare curentă

3.Anunţarea subiectului şi a  obiectivelor operaţionale

(3’)

 -Enunţ tema : Valoare si pata. Studiu de draperie si obiecte din sticla – tehnica carbune. Le explic elevilor  etapele naturii statice ,demersului plastic, ce trebuiesc parcurse si rezolvate asezarea în pagină, cum se folosesca liniile ajutătoare pentru punerea în pagină ,constructie corectă, utilizarea corecta a perspectivei, si obtinerea materialitatii cu ajutorul valoratiei ,atat prin pata,pe forma sau hasura. Le explic elevilor folosirea liniei în mod dinamic, ajuta în acest mod expresivitatea.

explicaţia

conversaţia, observaţia

frontal

4.Dirijarea activităţii de studiu şi instruire al elevilor

(22’)

O1

O2

 

 

O3

-Se solicita elevilor sa defineasca elementele de limbaj plastic (punct-linie-pata).Le explic importanta acestor elemente in conceperea studiu de draperie si obiectelor din sticla.De asemenea  le explic obtinerea materialitatii atat a draperiei cat si a obiectelor ,cu ajutorul carbunelui ,atat prin pata cat si hasura de 45.

Instructajul, explicaţia,

Munca individuala

Lucrarile elevilor

Individual, colectiv

5. Asigurarea transferului şi a retenţiei

(10’)

O3

-Elevii trebuie sa redea materialitatea draperiei si a obiectelor din sticla cu ajutorul valoratiei in tehnica carbunelui,.Se urmăreşte demersul elevilor, la nevoie intervenind cu observaţii şi corectură fiecarui elev in parte, pentru redarea volumelor,a transparentei cat si a expresivitatii.

Instructajul, explicaţia,

observaţia,

exerciţiu,

Lucrarile elevului

Individual, colectiv

Proba practică

6.Conexiunea inversă

(3’)

Fac aprecieri verbale, evidentiez rezultatele bune si va fac aprecieri critice analizând modul în care au fost atinse si realizate cerintele temei.Pot face şi elevii ierarhizări şi aprecieri critice explicaţia, conversaţia, observaţia,aprecierea verbala

Lucrarile elevilor

Individual

Observare curentă

7. Evaluarea propriu-zisă şi încheierea activităţii

(5’)

-Fac recomandări pentru sedinta urmatoare.

Conversaţia, explicaţia,

Lucrarile elevilor

 individual

Aprecieri

şi notări asupra lucrărilor elevilor

linia,tehnici de tratare -natura statica a 6a

Poiect de lectie, clasa a IX-a, Studiul formelor şi al desenului, LOGOFATU LAVINIA GABRIELA

Tutore: Miclauş Mercea Dana

Supervizor: Borontea Veronica

PROIECT DE LECTIE

 

 

 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul de Arte Plastice Timişoara

PROPUNĂTOR: LOGOFATU LAVINIA GABRIELA

DATA: 11.12. 2012, ORA: 11 – 12

CLASA: a IX-A

ARIA CURRICULARĂ: ARTE

DISCIPLINA: Studiul formelor şi al desenului;

            TEMA LECŢIEI:  Obtinerea volumului prin expresivitatea liniei. Aplicatie la o natura statica

            TIPUL LECŢIEI: Lectia de formare de priceperi si deprinderi

             DURATA: 50 MIN

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

2. Relationarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte elemente de limbaj plastic

2.1. Realizarea unor studiilor dupa natura,utilizând elemente de limbaj plastic

2.3. Dispunerea în spatiu a volumelor, în functie de rezultatul intentionat

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1.Să defineasca elemente de limbaj plastic specifice tridimensionalului,cu cuvinte proprii.

O2.Sa  stabileasca raportul forma-volum in alcatuirea naturii statice

O3.  Sa redea relatia spatiu-volum ,dispunerea spatiala a volumelor prin linii cat mai expresive,tehnica mixta.

 

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode de predare: conversaţia, explicaţia,observaţia, munca independentă.                                                                                                                Materiale didactice :  materiale şi  instrumente de  lucru :,hartie semiciocan,,culori de acril,creioane,tus,,albume de artă, exemple similare din     arta plastic,lucrarile elevilor.

Forme de organizare: colectiv, individual

STRATEGIA DE EVALUARE: proba practică, observare curentă, apreciere verbală asupra lucrărilor elevilor

BIBLIOGRAFIE:

Album metodic de creatie artistică plastică, „Arta grafică” – Bucuresti

Etapele lecţiei

Timp

Ob. op.

 

Conţinutul învătării

Strategia didactică

Strategia de evaluare

Metode

Mijloace

Moduri de organizare al clasei

1.Moment organizatoric

(3’)

– Efectuarea prezenţei. Pregătirea materialelor şi mijloacelor necesare pentru desfăşurarea activităţii .

conversatia

Catalogul,

hârtie semiciocan,culori de acril,creioane,tus.

frontal

2. Captarea atenţiei

(4’)

– Alegerea naturii statice impreuna cu elevii,dupa preferintele acestora.

conversaţia,

Natura statica

frontal

Observare curentă

3.Anunţarea subiectului şi a  obiectivelor operaţionale

(3’)

– Enunţ titlul lecţiei: Obtinerea volumului prin expresivitatea liniei. Aplicatie la o natura statica.Le explic elevilor  etapele naturii statice ,demersului plastic, ce trebuiesc parcurse si rezolvate ,asezarea în pagină, constructie corectă, utilizarea corecta a perspectivei, si obtinerea volumului prin linii cat mai expresive,inclusiv influenta spatiului. Le explic

elevilor folosirea liniei în mod dinamic, ajuta în acest mod expresivitatea.

explicaţia

conversaţia, observaţia

frontal

4.Dirijarea activităţii de studiu şi instruire al elevilor

(22’)

O1

O2

 

 

O3

-Se solicita elevilor sa defineasca elementele de limbaj plastic specific tridimensionalului (planul,suprafata,forma,volumul,muchia).Le explic importanta acestor elemente in conceperea naturii statice ,inclusiv importanta liniei care are potential de a sugera prin valoare si miscarea ei,ideea de forma,de spatiu influentand volumul.

explicaţia,

Hartia semiciocan,culori de acril,tus,creioane.

Individual

5. Asigurarea transferului şi a retenţiei

(10’)

O3

 Datorita cunostintelor acumulate despre linie, elevii vor trece la realizarea acestei naturi statice in care sa foloseasca ceea ce stiu deja. Ofer sugestii,sfaturi,corecturi individuale sau în grup, stimulează executarea lucrării prin explicatii,demonstratii si sugerarea unor solutii.

-Prin aplicarea liniei vor scoate in evidenta volumetria si materialitatea.

Instructajul, explicaţia,

observaţia,

exerciţiu,

Lucrarile elevului

Individual, colectiv

Proba practică

6.Conexiunea inversă

(3’)

Fac aprecieri verbale, evidentiez rezultatele bune si va face aprecieri critice analizând modul în care au fost atinse si realizate cerintele temei.

Pot face şi elevii ierarhizări şi aprecieri critice

explicaţia,

Lucrarile elevilor

Individual

Observare curentă

7. Evaluarea propriu-zisă şi încheierea activităţii

(5’)

– Fac recomandări pentru sedinta urmatoare.

Conversaţia, explicaţia,

Lucrarile elevilor

 individual

Aprecieri

şi notări asupra lucrărilor elevilor

valoratie-draperie a 9a

PROIECT DE LECTIE, clasa a IX-a, Studiul formelor si al desenului, LOGOFATU LAVINIA GABRIELA

Tutore: Miclauş Mercea Dana

Supervizor: Borontea Veronica

PROIECT DE LECTIE

 

 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul de Arte Plastice Timişoara

PROPUNĂTOR: LOGOFATU LAVINIA GABRIELA

DATA: 11.12. 2012,ORA: 12 – 13

CLASA: a IX-A

ARIA CURRICULARĂ: ARTE

DISCIPLINA: Studiul formelor şi al desenului;

            TEMA LECŢIEI:  Tema de observare analitica – constructiva a naturii

            TIPUL LECŢIEI: Lectia de formare de priceperi si deprinderi.

            DURATA: 50 min

OBIECTIVE :

1.4. Utilizarea rezultatelor analizei valorilor tridimensionale specifice desenului în propriile studii

1.8. Identificarea relaţiei lumină-umbră, prin raportare la elementele componente ale

formelor

2.1. Decodificarea realităţii obiective şi transpunerea ei în limbaj specific

DE REFERINŢĂ:

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1.Să  redea construcţia formei şi a spaţiului plastic cu ajutorul elementelor de perspectivă

O2.Sa  stabileasca raportul lumină-umbră în perceperea şi în redarea formelor

O3.  Sa redea modalităţi de obţinere a materialităţii prin valoraţie.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode de predare: conversaţia, explicaţia,observaţia, munca independentă.                        Mijloace şi materiale didactice :  materiale şi  instrumente de  lucru :,hartie semiciocan,,creioane HB.B, exemple similare din arta plastica,lucrarile elevilor.

Forme de organizare: colectiv, individual

STRATEGIA DE EVALUARE: proba practică, observare curentă, apreciere verbală asupra lucrărilor elevilor

BIBLIOGRAFIE:  Album metodic de creatie artistică plastică, „Arta grafică” – Bucuresti

Etapele lecţiei

Timp

Ob. op.

 

Conţinutul învățării

Strategia didactică

Strategia de evaluare

Metode

Mijloace

Moduri de organizare al clasei

1.Moment organizatoric

(3’)

– Efectuarea prezenţei. Pregătirea materialelor şi mijloacelor necesare pentru desfăşurarea activităţii . 

conversatia

Catalogul,

hârtie semiciocan, creioane HB,B

frontal

2. Captarea atenţiei

(4’)

– Alegerea naturii statice impreuna cu elevii,dupa preferintele acestora. 

conversaţia,

Natura statica

frontal

Observare curentă

3.Anunţarea subiectului şi a  obiectivelor operaţionale

(3’)

 Enunt tema :Tema de observare analitica – constructiva a naturiiArăt punctele  de reper la care elevii trebuie să fie atenţi când încep să construiasca natura.Le explic elevilor  etapele naturii statice ,demersului plastic, ce trebuiesc parcurse si rezolvate ,asezarea în pagină, constructie corectă, raportul de lumina-umbra asupra elementelor si obtinerea materialitatii prin valoratie.Le explic cum se folosesc liniile ajutătoare pentru punerea în pagină, si  trecerea la detalii, apropierea de forma reală; relaţia între ansamblu şi detaliu, perspectiva detaliilor.

explicaţia

conversaţia, observaţia

frontal

4.Dirijarea activităţii de studiu şi instruire al elevilor

(22’)

O1

 

O2

 

 

 

-Se solicita elevilor sa aibe in vedere etapele construirii unei naturii. Le explic importanta perspectivei, ca fiind reprezentarea tridimensionala prin desen a unui corp din spatiu pe o suprafata plana ,si ajuta elevii sa o redea cat mai bine in lucrarea proprie.De asemenea le explic raportul de lumina-umbra asupra obiectelor si de redare al efectului de volum.

explicaţia,

Lucrarile elevilor

Individual

5. Asigurarea transferului şi a retenţiei

(10’)

O1

 Elevii işi reamintesc care sunt etapele realizării unei naturi punând accentul pe   noţiunile legate de paginaţie participând activ la dialogul cu profesorul

Instructajul, explicaţia,

observaţia,

exerciţiu,

Lucrarile elevului

Individual, colectiv

Proba practică

6.Conexiunea inversă

(3’)

Fac aprecieri asupra modului de lucru al elevilor; discut părţile pozitive şi negative din lucrări ; atrag atenţia asupra modului în care au fost sau nu îndeplinite obiectivele.Evaluez individual lucrările apoi comparativ.Elevii analizează şi apreciază  verbal lucrările. explicaţia, 

Lucrarile elevilor

Individual

Observare curentă

7. Evaluarea propriu-zisă şi încheierea activităţii

(5’)

-Fac recomandări pentru sedinta urmatoare,atrăgându-le elevilor atenţia asupra faptului ca lucrarea va fi continuată până la atingerea tuturor etapelor de realizare 

Conversaţia, explicaţia,

Lucrarile elevilor

 individual

Aprecieri

şi notări asupra lucrărilor elevilor

tema analitica a 9a

Chipuri colorate

  Am luat parte la vernisajul expozitiei „CHIPURI COLORATE” ce a avut loc la Cafe Text, Bastionul Therezia, corp. Au expus copiii din cadrul Fundatiei „Siguranta Pentru Copii in Romania” din comuna Checea, Judetul Timis. Pe sevalete au fost intalnite portrete ale copiilor din cadrul fundatiei realizate in diferite tehnici: grafice, picturale si mixte. Au mai fost expuse masti si un brad impodobit cu ornamente realizate de catre cei 21 de copii cu varste intre 9 si 18 ani, aflati in cele trei case de tip familial din comuna Checea. Lucrarile sunt rodul practicii de voluntariat in domeniul artelor plastice si decorative coordonate de catre Borontea Veronica-Jeanina (prep. univ. drd. Facultatea de Arte si Design Timisoara). Workshop-urile de creatie au fost realizate cu participarea studentilor si masteranzilor Facultatii de Arte si Design Timisoara.Anul acesta, copiii din cadrul fundatiei s-au putut bucura de prezenta si experienta actritei Ana-Maria Pandele, Presedinte al Asociatiei Culturale Pentagon. Fundatia, administrata de Bugarschi Daniel, a fost infiintata in anul 1999 si ii are ca membrii fondatori pe Herbold Mariane si Herbold Lutz. In deschiderea vernisajului, au dansat Szuromi Alexandra si Pandele Mircea Ionut, cursanti ai clubului de dans sportiv Magnum Team, si l-am ascultat pe Marian Feraru, instrumentist chitara clasica, interpretand lucrari proprii in stil Flamenco.

481855_4994947321688_2103325246_n

67703_4995389332738_1836779704_n

268384_4995382812575_252761767_n 375373_4995402693072_630067467_n  481884_4995378092457_629495877_n 577869_4995374732373_955838052_n